Mack nhảy vào cắn cổ con chó. Con chó các họ ở việt nam mải tập trung vào Dude nên không thấy Mack đến các họ ở việt nam . Con chó buông Dude ra và Mack đánh nhau với nó một trận dường như dài vô tận.

Trận chiến rất ác liệt. Cuối cùng con chó thoát được Mack và quay đầu bỏ chạy khỏi sân, Mack bám theo ráo riết.

Con chó kia phóng hết tốc lực ra đường.

Nó không đánh lại Mack, nhưng chạy nhanh hơn Mack. Mack đuổi theo cho đến khi nó mất dạng mới thôi.

May cho con chó là Mack không gặp lại nó. John và Sarah đưa Dude đến bác sĩ thú y. Tròng Dude tệ hơn bao giờ hết. Khám xong, bác sĩ thú I cam đoan với họ khoảng hai các dân tộc ở việt nam tuần nữa các dân tộc ở việt nam Dude sẽ khỏe lại như cũ. “Nhân tiện, ông Goodwin, con Mack thế nào rồi?” vi bác sĩ hỏi. “Nó vẫn ở với chúng tôi. Tôi không tìm ra chủ nó. ông lịch sử việt nam qua các thời kỳ I biết không, lịch sử việt nam qua các thời kỳ con chó già Mack đó đã cứu mạng Dude hôm nay đấy”. “Con mèo này của ông hay ông cũng thấy nó ngoài i
đường?” I
“Chúng tôi nuôi nó từ hồi CÒĨ1 bé tí,” John nói. Dude bình phục và bắt đầu đi lại quanh nhà, vẫn ra vẻ chủ lãnh thổ như trước kia. Nếu Dude biết nói và thẳng thắn, hẳn nó sẽ nói nó là con mèo hạnh phúc khi thấy Mack chạy đến cứu nó. Khoảng sáu tháng sau, một sáng nọ, có người gõ cửa nhà John và Sarah.

“Ai thế nhỉ?” John hỏi. “Sarah, em có hẹn ai không?”
“Không anh ạ,” bà trả lời. John ra mở cửa thì thấy một người đàn ông tay cầm sợi dây xích chó. “Xin chào, tôi giúp gì được ông?”
“Tôi đến vì con chó,” người đàn ông đáp.

Leave a Comment