Tuyệt vời làm sao được tiến lên dưới một bầu trời bằng thiếc. – Eric! – Nàng máy phát điện máy phát điện bảo. Anh nhìn xem: ai đây? Nói to lên!
Mặt trời trong mắt tôi. Chang rõ tôi nói dổi hay
nói thật; tôi không biết. Mắt tôi ráo hoảnh. Mặt trời trong may hut bui may hut bui mắt tôi càng chói chang. -Em!.

-. Ai?
Tôi chạy. Thảo nguyên và bầu tròi khép kín tôi lại.

Tôi chạy, và đột nhiên có những bàn tav đặt lên vai tôi. Tôi dừng lại:
– Chính em! – Nàng nói. Tôi nằm lăn ra. Tôi tìm một chỗ nường thán. Mật áp lên nliững ngọn cỏ khô, một C0Ĩ1 thằn lằn đang nhìn tôi bằng cái nhìn vàng óng; tôi van lơn manh đất thân.

Annie đặt tay lên vai tôi.

– Hãy nhìn em! – Nàng nói. Tôi hôn lên mặt đất. Một cảm xúc mênh mông tràn ngập lòng tôi. Tôi sắp máy rửa xe được sông lại máy rửa xe .

Leave a Comment