hien vien kiem Theo hiến pháp, liên minh, hiện đại diện cho phe “Block Poroshenko” và “Mặt trận nhân dân”, Tổng thống nên đề xuất các ứng cử của Thủ tướng Chính phủ trong tương lai. Sau đó người đứng đầu nhà nước làm cho nó vào hien vien kiem Quốc hội chính sẽ có đủ 226 phiếu.
hien vien kiem

KIEV, 13 Tháng 4 -. RIA Novosti liên minh của Verkhovna Rada của Ukraine vào hôm thứ Tư đã thông qua việc ứng cử của Chủ tịch Quốc hội Vladimir Groisman cho thư ký báo chí của Thủ tướng Dmitry Groisman Stolyarchuk.Game hiên viên kiếm dành cho di động

hien vien kiem

Liên minh sẽ cung cấp ứng cử Groisman Poroshenko của thủ tướng

“Liên minh chỉ là một đa số tuyệt đối Groisman hỗ trợ các ứng cử viên cho vị trí thủ tướng,” – đã viết Stolyarchuk thứ Tư trên Twitter microblog.Theo hiến pháp, nó là một liên minh mà bây giờ, tạo nên phe “Block Poroshenko” và “Mặt trận nhân dân”, Tổng thống nên đề xuất các ứng cử của Thủ tướng Chính phủ trong tương lai. Sau đó người đứng đầu nhà nước làm cho nó vào Quốc hội chính sẽ có đủ 226 phiếu. Các thành viên của nội các mới để Quốc hội đã cung cấp các ứng cử viên thủ tướng mới cho đăng bài của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cung cấp cho tổng thống. Bộ trưởng có thể chỉ định cả hai cá nhân và “Dịch vụ”.

Đánh giá bài này

РИА Новости hien vien kiem http://ria.ru/world/20160413/1410084581.html#ixzz45j1HNxHJ

Leave a Comment